Zbigniew Czyrny
Szanowni Państwo,

W mojej praktyce lekarskiej od roku 1998 specjalizuję się wyłącznie w diagnostyce obrazowej (ultrasonografia i rezonans magnetyczny) układu ruchu (stawy, mięśnie, ścięgna...).


Ultrasonografy, którymi wykonuję badania to aparat Toshiba Xario XG, Toshiba Aplio MX oraz Samsung HS 80 EVO. Wszystkie urządzenia to aparaty najwyższej światowej klasy, wyposażone w konieczne do takiej diagnostyki opcje oprogramowania i głowice, pozwalające na precyzyjną diagnostykę i monitorowanie patologii układu mięśniowo-szkieletowego.

Oprócz diagnostyki i monitorowania chorób układu ruchu oferuję Państwu również możliwość wykonania zabiegow aplikacji leków/nakłuć pod kontrolą obrazu USG. Metodą tą można ewakuować patologiczne zbiorniki z płynem takie jak na przykład krwiaki czy torbiele lub podawać leki do wielu przestrzeni takich jak pochewki ścięgniste, kaletki czy jamy stawów.
Szczególnie podawanie leków sterydowych wymaga wysokiej precyzji co ogranicza do minimum działania niepożądane farmaceutyków tego typu (patrz informacja o lekach).


Ponadto wykonuję również zabiegi przecinania troczków w obrębie ręki (troczek I przedziału prostowników, troczki A1 palców), plukania zwapnień stożka rotatorów, nakłucia ścięgna wspólnego prostowników (łokieć tenisisty), ścięgna wspólnego zginaczy (łokieć golfisty), nakłucie ścięgna Achillesa.
Oba typy zabiegów są małoinwazyjną alternatywą dla operacji na szpitalnym bloku operacyjnym. Zabiegi wykonuje się za pomocą igły o średnicy 0,5-1,2mm (maxymalnie takie jakie igły stosuje się powszechnie do pobrania krwi) w znieczuleniu miejscowym (znieczulenie podaje się igłą o średnicy 0,5mm).Kortykosteroidem (lekiem przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym i przeciwbólowym), który stosuję najczęściej jest lek o nazwie DIPROPHOS. Jest to lek przeciwzapalny o przedłużonym działaniu. W przypadku gdyby Państwo mieli skierowanie na podanie innego leku, prosze o zaopatrzenie się w we własnym zakresie.


WAŻNA INFORMACJA O LEKACH:

1 ml preparatu DIPROPHOS zawiera 6,43mg dipropionianu betametazonu (Betamethasoni dipropionas) co odpowiada 5mg betametazonu oraz 2,63mg soli sodowej fosforanu betametazonu (Betamethasoni natrii phosphas) co odpowiada 2mg betametazonu.
Możliwe skutki uboczne: Objawy zespołu Cushinga: purpurowe rozstępy, trądzik, nadmierne owłosienie, zmiana sylwetki ciała, zaniki mięśni, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, niedobór potasu, zaburzenia tolerancji glukozy, osteoporoza, zaburzenia miesiączkowania, impotencja. Mogą wystąpić także zaćma, jaskra, owrzodzenie żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki oraz zaburzenia immunologiczne (spadek odporności organizmu, podatność na infekcje, grzybice, zaburzenia w gojeniu się ran) i zahamowanie wzrostu u dzieci.
Poinformuj lekarza: Gdy masz osteoporozę, gruźlicę, jakiekolwiek zakażenia wirusowe lub grzybicze, chorobę wrzodową, jaskrę, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zamierzasz poddać się w najbliższym czasie jakiemuś szczepieniu. Gdy przyjmujesz leki moczopędne, insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe, glikozydy nasercowe, doustne leki przeciwzakrzepowe, izoniazyd. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Preparat jest przeciwwskazany w ciąży.

1% LUB 2% LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM (chlorowodorek lidokainy) - lek do miejscowych znieczuleń.
Możliwe skutki uboczne: Rzadkie i najczęściej spowodowane przedawkowaniem: zaburzenia smaku, drętwienie języka, dzwonienie w uszach, uczucie niepokoju, sensacje wzrokowe, pobudzenie, wzmożenie napięcia mięśniowego, drżenia mięśniowe, utrata przytomności i drgawki uogólnione, śpiączka. Reakcje ze strony układu krążenia przejawiają się pogorszeniem czynności mięśnia sercowego.
Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwrażliwość na środki znieczulenia miejscowego, bloki przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, miastenię (nużliwość, osłabienie mięśni), padaczkę, zaburzenia czynności wątroby. Gdy przyjmujesz leki przeciwarytmiczne, cymetydynę, ß-adrenolityki, barbiturany, ryfampicynę, fenytoinę, leki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach. Jeśli zachodzi przypuszczenie lub obecność ciąży, a także w trakcie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.


Poza diagnostyką ultrasonograficzną wykonuję również badania struktur układu ruchu Rezonansem Magnetycznym. Profil diagnostyki tą metodą obejmuje badania stopy, kolana, biodra, barku, łokcia nadgarstka oraz innych struktur. W zależności od wskazań medycznych wykonuję również badania z kontrastem podawanym dostawowo.

Do wykonania badania z kontrastem podawanym dostawowo wymagam skierowania od lekarza prowadzącego z wyraźnym wskazaniem, że badanie ma być wykonane po podaniu kontrastu do jamy stawu.


USG KOLANA
 • przestrzenie maziowe
  • jama stawu kolanowego (zachyłek podkolanowy, boczny, nadrzepkowy, przyśrodkowy)
  • kaletka przedrzepkowa
  • kaletka podrzepkowa powierzchowna
  • kaletka podrzepkowa głęboka
  • kaletka brzuchato-półbłoniasta (zwana również torbielą Bakera)
  • kaletka półbłoniasta
  • pochewki gęsiej stopki powierzchownej (ścięgna mięśnia krawieckiego, smukłego i półścięgnistego)
 • staw rzepkowo-udowy
  • chrząstka i warstwa podchrzęstna kłykci kości udowej
  • ukształtowanie części udowej stawu rzepkowo-udowego
  • wysokość ustawienia rzepki
  • boczne ustawienie rzepki
  • przednia (kostna) powierzchnia i krawędzie rzepki oraz czepiec ścięgnisty rzepki
  • ścięgno mięśnia czworogłowego (pasmo od głowy przyśrodkowej, pośredniej, prostej i bocznej)
  • troczki rzepki
  • więzadło rzepki
 • więzadła
  • poboczne piszczelowe
  • poboczne strzałkowe
  • więzadła wieńcowe łąkotki przyśrodkowej i bocznej
  • krzyżowe przednie
  • krzyżowe tylne
  • więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe (część troczków przyśrodkowych rzepki)
 • ścięgna
  • mięśnia krawieckiego
  • mięśnia smukłego
  • mięśnia półścięgnistego
  • mięśnia półbłoniastego
  • mięśnia dwugłowego uda
  • mięśnia brzuchatego
  • mięśnia podkolanowego
 • łąkotki
  • przyśrodkowa
  • boczna
  • torbiele łąkotkowe
 • dół podkolanowy
  • mięśnie dołu podkolanowego
  • nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny
  • tętnica i żyła podkolanowa
  • kaletki dołu podkolanowego
Ocena wszystkich w/w struktur również po operacjach.


USG STAWU SKOKOWEGO i STOPY (STRONA GRZBIETOWA)
 • przestrzenie maziowe (kaletki, pochewki, jamy stawów)
  • kaletki kostki przyśrodkowej i bocznej
  • pochewki ścięgien mięśni piszczelowych, długich prostowników i zginaczy palców, mięśni strzałkowych
  • jamy stawów stępu i śródstopia (staw skokowy górny i dolny, staw Choparta, staw Lisfranca, stawy MTP, PIP i DIP
  • zarysy kostne stawów i kości stopy (nadżerki, osteofity, złamania)
  • gangliony
 • więzadła stopy
  • więzadła bocznej strony stawu skokowego górnego
   • piszczelowo-strzałkowe przednie
   • piszczelowo-strzałkowe tylne
   • skokowo-strzałkowe przednie
   • piętowo-strzałkowe
  • więzadło bocznej strony stawu skokowego dolnego
   • więzadło piętowo-skokowe boczne
  • więzadła przyśrodkowej strony stawu skokowego górnego
   • więzadło trójgraniaste
    • więzadło piszczelowo-łódkowe
    • więzadło piszczelowo-skokowe przednie i tylne
    • więzadło piszczelowo-piętowe
  • więzadła stawu Choparta
   • więzadło piętowo-sześcienne grzbietowe
   • więzadło rozdwojone
   • więzadło skokowo-łódkowe
  • więzadła stawu Lisfranca
   • więzadła stępowo-śródstopne
  • aparat torebkowo-więzadłowy stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych
 • ścięgna stopy
  • mięśnia strzałkowego długiego
  • mięśnia strzałkowego krótkiego
   • pochewki ścięgien
   • troczki ścięgien
  • mięśnia piszczelowego przedniego
  • mięśnia prostownika długiego palucha
  • mięśnia prostownika długiego palców
  • mięśnia strzałkowego trzeciego
   • pochewki ścięgien
   • troczki ścięgien
  • mięśnia piszczelowego tylnego
  • mięśnia zginacza długiego palców
  • mięśnia zginacza długiego pa
   • pochewki ścięgien
   • troczki ścięgien  USG STOPY (STRONA PODESZWOWA)
  • tkanka podskórna stopy rozcięgno podeszwowe
  • zarysy podeszwowe głów kości śródstopia i palców oraz kości piętowej
  • ścięgna mięśni długich zginaczy palucha i palców oraz ścięgna mięśnia strzałkowego długiego
  • trzeszczki palucha
  • zmiany na przebiegu nerwów (np. „nerwiak Mortona”)
  • inne nietypowe zmiany tkanek miękkich tej okolicy  USG ŚCIĘGNA ACHILLESA
  • struktura ścięgna Achillesa
  • ościęgno
  • zrosty w przestrzeni ościęgna (badanie dynamiczne)
  • kaletka ścięgna Achillesa i podskórna piętowa
  • zarysy kostne kaletki ścięgna i jego przyczepu piętowego  USG BIODRA
  • staw biodrowy
   • wysięk, obrzęk błony maziowej w stawie
   • zarysy kostne przedniej części głowy i szyjki kości udowej
   • chrząstka przedniej części głowy kości udowej
   • zarys obrąbka kostnego panewki
   • obrąbek chrzęstny panewki
  • okolice stawu biodrowego
   • przyczep i ścięgno mięśnia prostego uda
   • ścięgno i kaletka mięśnia biodrowo-lędźwiowego
   • pasmo biodrowo-piszczelowe
   • kaletka mięśnia pośladkowego wielkiego/pasma biodrowo- piszczelowego
   • ścięgno mięśnia pośladkowego średniego  USG MIĘŚNI KOŃCZYNY DOLNEJ
  • mięśnie pośladkowe
  • mięśnie gruszkowaty i czworoboczny uda
  • mięsień krawiecki
  • mięsień smukły
  • mięsień przywodziciel długi
  • mięsień przywodziciel krótki
  • mięsień grzebieniowy
  • mięsień przywodziciel wielki
  • mięsień czworogłowy uda
  • mięsień dwugłowy uda
  • mięsień półścięgnisty
  • mięsień półbłoniasty
  • mięsień podkolanowy
  • mięsień brzuchaty łydki
  • mięsień płaszczkowaty
  • mięsień piszczelowy przedni i tylny
  • mięsień zginacz długi palucha
  • mięsień zginacz długi palców
  • mięśnie strzałkowe (długi i krótki)
  • mięsień prostownik długi palucha
  • mięsień prostownik długi palców
  • mięsień strzałkowy trzeci
  • mięśnie krótkie prostowniki, zginacze, przywodziciele i odwodziciele palców stopy


  Ocena mięśni obejmuje całą jednostkę mięśniowo-ścięgnistą:
  • ścięgna (włącznie z ich przyczepami)
  • rdzenie ścięgniste
  • brzuśce mięśniowe
  • kaletki okolicy mięśni/ścięgien
  • pochewki, ościęgna
  • powięzi  USG NERWÓW OBWODOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ
  • nerw kulszowy
   • nerw piszczelowy
    • nerw podeszwowy przyśrodkowy i boczny
     • nerwy międzypalcowe
  • nerw strzałkowy wspólny, strzałkowy powierzchowny i głęboki  USG BARKU
  • staw barkowo-obojczykowy
  • więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne
  • kaletka podbarkowa
  • stożek rotatorów
   • ścięgno mięśnia podłopatkowego
   • ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
   • ścięgno mięśnia podgrzebieniowego
   • ocena zachowania się stożka rotatorów w badaniu dynamicznym (odwiedzenie)
  • wysięk, obrzęk błony maziowej w jamie stawu ramiennego
  • tylny obrąbek stawu ramiennego
  • ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz jego pochewka włóknista i maziowa
  • mięśnie okolicy barku
   • mięsień naramienny
   • mięsień czworoboczny
   • mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
   • mięsień dźwigacz łopatki  USG ŁOKCIA
  • jama stawu – wysięk, krwiak, obrzęk błony maziowej
  • zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej
  • zarysy chrząstki szklistej i warstwy podchrzęstnej na powierzchni bloczka i główki kości ramiennej
  • ścięgno wspólne prostowników
  • ścięgno wspólne zginaczy
  • więzadło poboczne promieniowe i obrączkowate
  • więzadło poboczne łokciowe (część przednia i tylna)
  • przednia torebka stawu
  • ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia
  • rowek nerwu łokciowego i nerw łokciowy
   • ocena dynamiczna stabilności nerwu łokciowego (próba maksymalnego zgięcia)
  • badanie dynamiczne stawu łokciowego w celu oceny przyczyny deficytu zgięcia, wyprostu łokcia, pronacji/supinacji przedramienia  USG NADGARSTKA i RĘKI
  • jamy stawów nadgarstka
  • jamy stawów śródręczno-paliczkowych (MCP) i stawów międzypaliczkowych (PIP, DIP)
  • zarysy kości nadgarstka, śródręcza i palców
  • gangliony i przepukliny stawów nadgarstka i palców
  • aparat torebkowo-więzadłowy stawów MCP, PIP i DIP
  • aparat więzadłowy strony grzbietowej nadgarstka
  • przedział kompleksu chrząstki trójkątnej
  • mięśnie krótkie ręki
  • ścięgna mięśni długich prostowników oraz ich pochewki i troczki na poziomie nadgarstka oraz śródręcza i palców
   • ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka
   • ścięgno mięśnia prostownika długiego i krótkiego oraz odwodziciela kciuka
   • ścięgna mięśnia prostownika długiego palców i palca wskazującego
   • ścięgno mięśnia prostownika długiego palca V
   • ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
  • ścięgna mięśni długich zginaczy oraz ich pochewki i troczki na poziomie kanału nadgarstka oraz śródręcza i palców
   • ścięgna mięśni długiego zginacza palców powierzchownego i głębokiego
   • ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka
   • ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
   • ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
   • ścięgno mięśnia dłoniowego  USG NERWÓW OBWODOWYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ
  • nerw promieniowy, gałązka powierzchowna i głęboka, strefa przejścia nerwu międzykostnego tylnego przez mięsień odwracacz
  • nerw łokciowy
  • nerw pośrodkowy
  USG, rezonans magnetyczny