Zbigniew Czyrny
PUBLIKACJE ORYGINALNE DAWNYCH I MNIEJ DAWNYCH MISTRZÓW:

ROBERT BAYLEY OSGOOD:
R.B.Osgood; “Lesions of the tibial tubercle occuring during adolescence”. Rok 1903


CARL SCHLATTER:
C.Schlatter; “Verletzungen des Schnabenformigen Fortsatzes der oberen Tibiaepiphyse". Rok 1903
C.Schlatter; “Unvollstandige Abrissfrakturen der Tuberositas Tibiae oder Wachstungsanomalien?". Rok 1907

C.Schlatter; “Urazy wyrostka dziobiastego górnej nasady kości piszczelowej (Urazy jądra kostnienia guzowatości kości piszczelowej". Rok 1903
C.Schlatter; “Niezupełne złamania guzowatości piszczeli z odszczepieniem albo anomalia wzrostu ?". Rok 1907


WILLIAM MORANT BAKER:
W.M.Baker; “On the formation of synovial cysts in the leg in connection with the knee-joint”. Rok 1877
W.M.Baker; “The formation of abnormal synovial cysts in connection with the joints (second communication)”. Rok 1885


P.G. Lindgren, R. Willen; “Gastrocnemio-Semimembranosus bursa and its relation to the knee joint”. Rok 1977


THOMAS G. MORTON:
THOMAS G. MORTON; “Peculiar and Painful Afection of the fourth Metatarso-Phalangeal Articulation. Rok 1876


PATRIK HAGLUND:
PATRIK HAGLUND; “Beitrag zur Klinik der Achillessehne".
PATRIK HAGLUND; “Ein Fall von Bursitis Achillea und eine Modifikation deren operativer Behandlung".
PATRIK HAGLUND; “Przyczynek do zagadnień klinicznych ścięgna Achillesa i Przypadek zapalenia kaletki maziowej ścięgna Achillesa i pewna modyfikacja jej operacyjnego leczenia" TŁUMACZENIE.


JAMES WARREN SEVER:
JAMES WARREN SEVER; “Apophysitis of the os calcis". Rok 1912


NICOLE POULIART:
NICOLE POULIART:; "Trzy artykuły o aparacie torebkowo-więzadłowym stawu ramiennego". Rok 2007
CIEKAWE STRONY:

Visible Human Project:
www.zatoka.icm.edu.plWSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI ORTOPEDAMI I FIZJOTERAPEUTAMI:

Adrian Rymarczyk, Centrum Medyczne ACHILLES:
achillesmed.pl

Klinika Ruchu:
www.klinikaruchu.pl

Centrum Rehabilitacji Sportowej:
www.crsrehabilitacja.pl

Ortoreh - Lekarze i Rehabilitacja:
www.klinikarehabilitacji.pl

Dr Bartłomiej Kordasiewicz:
www.bolesnybark.pl

Dr Piotr Chomicki-Bindas:
www.chomicki-bindas.pl

ORTHOFIT:
www.orthofit.pl

USG, rezonans magnetyczny